Podziękowania dla Rady Parafialnej

                                                                       ,, Kimkolwiek jesteś, bądź dobry”( A. Lincoln)

Serdeczne podziękowania ,, człowiekowi o wielkim sercu”

Panu

Zbigniewowi Budzikowi

Andrzejowi Bugajowi

Marianowi Brzezińskiemu

Tadeuszowi Gierzowi

Kazimierzowi Jakubiakowi

Mieczysławowi Kowalczykowi

Zdzisławowi Otwiasce

Stanisławowi Wawrzyniakowi

Januszowi Wawrzyniakowi

 za szlachetne i długoletnie działania na rzecz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej                          w Skalmierzycach.

Za bezcenne, życzliwe i pełne profesjonalizmu wsparcie, wynikające z wiary, która jest łaską, jaką

otrzymujemy od Boga. Idąc za słowem Bożym, które uczy nas wdzięczności za wszystko co osiągamy,

składam najlepsze życzenia, Błogosławieństwa Bożego, nieustającej opieki Matki Bożej

Skalmierzyckiej oraz dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

                   

                                                                     Pamiętając w modlitwie

                                                       ks. Sławomir Nowa « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.