I Komunia Święta

INFORMACJE DOTYCZĄCE I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W PARAFII ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ: 5 lipca 2020
GODZINA:
a) 11.00 – grupa I

(dzieci ze Szkoły im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, klasa 3 a i b)

b) 13.00 – grupa II
(dzieci uczęszczające do innych Szkół, należące do Parafii).

*w trakcie Uroczystości w Kościele przebywać mogą tylko dzieci i ich rodzice,
pozostali goście uczestniczą we Mszy Świętej na zewnątrz.
 

PRÓBY LITURGICZNE DO UROCZYSTOŚCI
(obecność dzieci obowiązkowa, pod opieką osoby dorosłej!!!):

-próby zaplanowane są w dniach 25 i 26 czerwca oraz 2 i 3 lipca (czwartki i piątki):

a) grupa I (z godz. 11.00) – próby od godz. 15.00 do 16.30
b) grupa II ( z godz. 13.00)- próby od 16.30 do 17.30
 

SAKRAMENT SPOWIEDZI:
4 lipca (sobota) godz. 11.00 -na zewnątrz Kościoła
(w tym dniu rodzice dzieci z II grup komunijnych sprzątają Kościół i teren przykościelny).

BIAŁY TYDZIEŃ: od pn. 6 lipca do pt. 3 lipca (Msze Święte o godz. 18.00)
***Pielgrzymka do Częstochowy zostaje odwołana.
 

 

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu I Komunii świętej:
• metryka chrztu dziecka
• zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

 

Dzieci klas III przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej Spowiedzi św. i Komunii świętej; uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej.
 

Obowiązek przyjmowania Komunii św.
Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.


Post eucharystyczny
Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post. Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw. Chorzy i osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

 

 

Więcej informacji o sakramencie eucharystii można uzyskać czytając:

Instrukcję Episkopatu Polski

Kodeks Prawa Kanonicznego

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej

 

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.