Intencje mszalne 24-30.04.2023r.

 

Intencje mszalne  24-30. 04.2023r.

 

Poniedziałek

24.04.2023r.

 

 

7:30

 

1.  + Anielę Łuczyna    int. od rodz. Cepińskich, Piwowarskich, Kucharskich.

18:00

1.  + Marię, Kazimierza Wolniaszków, Katarzynę, Antoniego Przybyłów.

2. Z okazji 35-tej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla jubilatów i całej rodziny.

Wtorek

25. 04.2023r.

 

7:30

1. + Genowefę Jędrzejewską   int. od sąsiadów Wiśniewskich i mieszkańców ul. Dąbkowej

18:00

 

1.  + Krystynę Woźniak  int. od męża Jana

2. + Kazimierza Ciesiółkę ( 9r. śm.) , rodziców, teściów, rodzeństwa oraz z prośbą do Matki Bożej o potrzebne łaski dla całej rodziny.

3.  + Marka, Barbarę, Mariana Ogrodnik; Teresę, Idziego , Józefę, Michała Wolczyńskich, Agnieszkę , Piotra Wirthów oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny.

.

Środa

26.04.2023r.

 

 

 

 

 

 

10:00

1. +  Teresę, Stanisława Kubiaków zm. z rodziny Kubiaków; Marię, Jana, Weronikę Zydorków: Teresę, Mariana Wasielewskich

2. +  Jerzego,( 8r.śm.) Janinę Wawrzyniaków; Stefana Weronikę Bukowskich; Józefa , Jana Gorgol o zdrowie i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny.

18:00

1.  + Halinę Wilczura  int. od chrześniaczki Anny  z rodziną,

2. +  Józefę, Wacława Mikołajczyków; Cecylię, Władyslawa Thomasów zm. dziadków Mikołajczyków  i Czerwińskich oraz z podziękowaniem Panu Bogu i Matki Bożej za przeżyte 55 lat  małżeństwa prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

3. + Wincentego ( 25r. śm.) , Józefa ( 18r.śm.) Stanisława( 1r.śm.) zm. z  rodz. Błaszczyków , Jędrzejaków , Ciesiółków oraz z prośbą do Matki Bożej Skalmierzyckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie w rodzinie i dary Ducha Świętego.

 

Czwartek

27.04.2023r.

 

7:30

 

1. + Romana Smolarka  int. od rodz. rodz. Łuczak, Różańskich.

18:00

1.  + Kazimierza Nowaka ( 19 r. śm.)

2. + Zofię Stasiak ( 2r. śm.)  Wojciecha, Krystynę Gross oraz z okazji 40-tej rocznicy ślubu z prośbą o dalsze potrzebne łaski , opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej i Boże błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny.

Piątek 28.04.2023r.

 

 

 

 

 

 

7:30

 

+ Krystynę Kowalską   int. od Jadwigi Gawel z synem i sąsiadów Koprasów. .

18:00

 

1. + Józefa Kazimierę Podgórskich int. od rodz. Pałczyńskich.

2. + Jadwigę Wojtasik int. od Marii i Juliusza Śrama z rodz. i Mirosławy Śrama z synem.

3. + Józefa ( 1.r. śm.) Annę, Wacława Bednarczyków; Henryka , Ignacego , Stanisławę, Stanisławę, Tadeusza Karolaków: Antoniego , Zofię Galewskich ; Mariana Płomińskiego , Jana Dolińskiego oraz o Bożego błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Sobota

29.04.2023r.

 

8:00

1. + Krysława , Marię Lewandowskich z okazji rocznicy śm.

10:00

 

1. Z okazji 50-tej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o dalszą opiekę dla Jubilatów i całej rodziny oraz za zm. rodziców.

2. +  Józefa Jurę  int. od od Rafała Rosiaka z Majką i rodz. Michalaków i Drążków. .

16:00

25 lecie ślubu Marzeny  i Sławomira oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla Jubilatów i całej rodziny.

18:00

 

1.   +   Annę, Zofię, Marię, Barbarę, Edwarda, Andrzeja Bodylskich; Jadwigę, Józefa Duczmalów i dusze w czyśćcu cierpiących.

2.  +  Kazimierę Chalińską int. od syna Piotra z żoną.

 

Niedziela

30.04.2023r.

 

 

 

 

7:00

1.  + Bożenę , Jerzego Michalaków int. od Seweryna z rodz.

9:00

1.  + Joannę, Józefa Jerzyków , Helenę, Władysława, Eugeniusza , Krystynę Plewińskich , Czesława Kędzierskiego , Czesławę, Antoniego Pabiszczaków oraz            z prośbą do Matki Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie w rodzinie.

2  + Halinę Wilczura  int. od rodz. chrześniaka Łukasza z rodz.

3. + Bogusława Góralczyka  int. od córki Karoliny z mężem i dziećmi.

 

11:00

1.      Za ojczyznę.

2.      +  Kazimierę Stasiak int. od Anety, Grzegorza Kaczmarków z dziećmi.

3.      + Antoniego Grzędę int. od córki Renaty z mężem.

4.     
« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.